इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद लेबलर फैक्टरी - चीन इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद लेबलर निर्माता, आपूर्तिकर्ता
355533434